Hur många blev utan ström? Hur mycket blåste ned och var startade stormen Gudrun? Här finns svaren. 

Strömlöst

Som mest var 730 000 abonnenter utan ström efter Gudrun. Grafiken nedan visar antal kunder som drabbades av elavbrott, dra i reglaget för att se hur lång tid det tog innan alla hade återfått strömmen.


Stormersättning

Så här mycket betalade försäkringsbolagen ut i ersättning efter stormen Gudrun. Totalbeloppet visar hur mycket bolagen betalade ut i ersättning, inklusive fastigheter, skador och skog. Klicka på ”Andel skog” för att hur stor andel av ersättningarna som skogsskadorna stod för. Anges i miljoner svenska kronor.


Stormtoppen

En översikt över hur mycket skog som blåst ner under kända stormar.


Drog in från väst

Maximala byvindar som mättes vid 10 meters höjd i öppen terräng mellan 8 och 9 januari 2005. Källa: SMHI

Maximala byvindar som mättes vid 10 meters höjd i öppen terräng mellan 8 och 9 januari 2005. Källa: SMHI

Ett nybildat lågtryck utanför Irland blev starten på ett oväder som i efterhand kan summeras som något av det värsta i svenskt mannaminne.

Fördjupningen av lågtrycket berodde på att kall luft från Grönlandsområdet stötte på mild och fuktig luft nordväst om de brittiska öarna.

Mellan luftmassorna fanns förutsättningarna för en häftig lågtrycksbildning. På hög höjd fanns en jetström som bidrog till utflöde av luft som påskyndade tryckfallet vid marken, enligt SMHI:s beskrivning av stormen.

På lördagen nådde lågtryckets centrum sydvästra Norge där vindstyrkan ökade till storm vid den svenska västkusten. Stormen kulminerade under lördagen och natten till söndagen när det passerade Sverige.
Enligt SMHI försvann meteorologiska data från automatstationerna eftersom el- och teleförbindelserna bröts. Men på Hanö, utanför Blekinge, uppmättes den högsta medelvinden på 33 meter per sekund, vilket är orkanstyrka. De kraftigaste vindbyarna vittnar om 42 meter per sekund.

I småländska Ljungby och Växjö rapporterades vindbyar på 33 meter per sekund. Även i andra delar av Götaland uppmätte SMHI vindbyar på mellan 25 och 30 meter per sekund. Mätningar från stormen 1969 antyder, enligt SMHI, om att det förekom vindbyar på över 30 meter per sekund i inlandet, framför allt i norra Götaland.

Reporter: Frida Jonson