Den kanske mest omfattande stormen som drabbat Sydsverige på över 25 år har medfört att närmare 400 000 hushåll i syd- och Mellansverige står utan el. Såväl Sydkraft som Vattenkraft har bara börjat så smått att röja upp efter den kraftiga stormen, men träd som blåst ned i stormen hindrar ännu bolagen från att komma åt ledningarna. Läs hela artikeln: