För första gången har den principiellt viktiga frågan om avtalsbrott efter stormen Gudrun prövats rättsligt. Läs mer: