Tvisten mellan ATA Timber i Moheda och Lars-Åke Karlssons Åkeri AB i Vislanda har avgjorts i Växjö tingsrätt. Rätten går på åkeriets linje. Läs mer: