Södras garantipris för barrmassaved blir 160 kronor kubiken. Folk trängdes långt ut i farstun när Södras informationsmöte i södra Halland drog igång. Läs mer: