Skogsstyrelsen tillsätter en analysgrupp som ska undersöka om skogsskadorna efter stormen skulle kunna ha mildrats genom annan skogsskötsel. Läs mer: