Oframkomliga vägar gör att Swedish Meats inte kan hämta alla slaktmogna djur. Läs mer: