Inför tioårsdagen för stormen Gudrun har en minnessten rests vid Järanäs vägskäl i östra Halland. Läs mer: