Skogssällskapet har tappat Skogssällskapet och Värnamo kommun som kunder efter stormen Gudrun. Läs mer: