Efter drygt nio års rättstvist har Södra förlikats med Jobbxtra i oenigheten efter stormen Gudrun. Läs mer: