Södra Skogsägarna har slutgiltigt förlorat målet mot det estniska bemanningsförtaget Jobbxtra. Högsta Domstolen beviljade inte prövningstillstånd i tvisten om arbete efter stormen Gudrun. Läs mer: