Skogsstyrelsen medger nu att de värderat stormstubbarna efter Gudrun för lågt. Men de över 10000 drabbade skogsägarna måste ändå klaga var för sig. Läs mer: