75 miljoner kubikmeter skog blåste ned i stormen Gudrun. Återbeskogningen har fungerat bra, konstaterar Skogsstyrelsen, men varnar för att den stora andelen gran ökar risken för skogsskador. Läs mer: