Många skogsägare har tappat gnistan efter stormen Gudrun. Det konstaterar Skogsstyrelsen i sin slutrapport till regeringen om de sociala och ekonomiska konsekvenserna av naturkatastrofen. Läs mer: