Att stormen Gudrun skulle ha lett till ett antal självmord bland drabbade skogsägare är en ren vandringssägen. Läs mer: