Foto: Carina S:son-Wigren

Foto: Carina S:son-Wigren

Återplanteringarna i skogen efter stormen Gudrun är betydligt sämre än den var innan stormen, enligt Skogsstyrelsen i Halland. Läs mer: