Sveaskog resultat för första kvartalet påverkades negativt av stormen med 400 miljoner kronor. Resultat efter finansnetto blev trots detta positivt, 532 miljoner kronor (491). Läs mer: