Använd försäkringspengarna för stormskogen till att köpa ny skog skattefritt. Det är en av möjligheterna för stormdrabbade skogsägare. Läs mer: