Skogsreporter Birgitta Sennerdal: Jag förflyttas tio år tillbaka i tiden till en kall januaridag. Över en natt hade skogen blivit plockepinn och det är så ljust att det sticker i ögonen. De stora starka träden är avbrutna som om de vore tandpetare. Jag har svårt att hitta, för ingenting ser ut som det brukade göra. Läs mer: