Värnamo kommun vann striden med Skogssällskapet om betalningen efter stormen Gudrun. Enligt domen i Jönköpings tingsrätt ska Skogssällskapet betala 5,7 miljoner kronor till kommunen. Läs mer: