Lagom till jul kommer 1,7 miljarder kronor tillbaka till Södra skogsägarnas medlemmar. Det beslutet satte punkt för stormen Gudrun på föreningsstämman.