Foto: Ann Lindén

Foto: Ann Lindén

Lagren av barrsågtimmer och massaved är åter på normala nivåer efter stormåren i Sydsverige, enligt Skogsstyrelsen. Läs mer: