El- och teleföretagen får kritik för sin hantering av stormen Gudruns verkningar, men samhället i övrigt får i stort sett godkänt i en rapport från Krisberedskapsmyndigheten. Läs mer: