Göran Kempe på riksskogstaxeringen inom SLU tror inte att januaristormen på sikt har någon dramatisk effekt på skogsnäringen i helhet. Läs mer: