ovrätten kommer att pröva om Södra kan vara skadeståndsskyldigt i en tvist med Maxvector efter stormen Gudrun. Läs mer: