De stödgrupper som bildades för att röja stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005 har avvecklats eller ombildats. Anpassningen görs sedan Eon grävt ner över två tusen mil elledningar. Läs mer: