Knut Persson, ledarskribent: De två naturkatastrofer som drabbat Sverige den senaste tiden har tydligt visat att vi är dåligt förberedda. Läs mer: