Vida och ATA Timber är först med att slå fast ett timmerpris efter stormen. Gran betalas 400 kr och tall 300 kronor kubiken. Läs mer: