Fem år efter stormen flyger ATL över området där den klassiska bilden med ”Gudrun-trädet” togs. Området har återplanterats.