Det stora statliga stödet till skogsägarna efter stormen Gudrun från kritik från SLU-professorn Bengt Kriström. Läs mer: