Premierna för skogsskadeförsäkringarna skjuter i höjden. Sockenbolagen har redan höjt premien med 50 procent, en höjning som knappast räcker. Länsförsäkringar lär följa med uppåt. Läs mer: