Tvärtemot förväntningarna verkar priserna på skogsfastigheter ha stigit efter stormen. Läs mer: