Foto: Ann Lindén

Foto: Ann Lindén

Sveaskog vägrar att sänka massavedspriset. ”Det är en orimligt låg prisnivå på svensk skogsråvara”, säger styrelseordförande Bo Dockered. Läs mer: