Bara en av fyra skogsägare har stormförsäkrat sin skog. De oförsäkrade får själva stå för kostnaden efter stormen. 25 miljoner kubikmeter skog uppskattas ha fällts enart i Kronoberg.