Att plantera gran igen är populärast bland de skogsägare som fått återväxtstöd efter stormen Gudrun. Intresset för lövträd var mindre än Skogsstyrelsen förväntat. Läs mer: