Foto: Rolf Segerstedt

Foto: Rolf Segerstedt

I Sverige finns traditionellt sett en förlåtande attityd till de markskador som skogsmaskiner orsakar, hävdar forskaren Staffan Berg på Skogforsk. Något som behöver förändras om körskadorna ska minskas. Läs mer: